Keramická hlina - fenomén a tradícia.

       Srdečne Vás pozývam do tvorivého prostredia môjho Ateliéru, kde je vždy veľmi dobrá atmosféra a príjemní  ľudia. V Ateliéri sú vítaní všetci, ktorí majú chuť  skúsiť  ako sa tvorí z keramickej hliny a zažiť tak radosť z vlastnoručne vytvorených diel. Je to možnosť pravidelnej psychohygieny, vnímania prítomného okamžiku, spojenia sa s vlastným vnútrom.

Tvorím vlastné originálne diela , ako lektor vediem tvorivo-relaxačné  kurzy keramiky a rôzne iné aktivity pre dospelých aj deti.

" Skutočná tvorivosť sa vyznačuje intenzívnym uvedomením, stavom zvýšeného vedomia a radosti zo samotného výkonu. Tvorivosť pohlcuje celého človeka. Nevedomie je v jednote s vedomím. Ide o mystický zážitok, keď sa jedinec spojuje s vesmírom a úplná jednota sa strieda s nekonečnou rozmanitosťou. " J.A.Rubin

Keramická hlina je bezpochyby úžasný materiál a práca s ňou je relaxačná zároveň. Posilňuje sebavedomie a sebahodnotenie, stimuluje hmatovú citlivosť, pôsobí relaxačne a rehabilitačne, rozvíja tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie, uvoľňuje napätie, stres a uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti. Sami na sebe pocítite radosť a hrdosť z dosiahnutých výsledkov. Na kurzoch sa modeluje , podľa vašich predstáv a nápadov za pomoci lektora.  Teším sa na Vás.                        Katy Vargová