Ateliér výtvarného umenia  tvorby

Srdečne Vás pozývam do tvorivého prostredia môjho Ateliéru, kde je vždy veľmi dobrá atmosféra a príjemní ľudia. V Ateliéri sú vítaní všetci, ktorí potrebujú zrelaxovať či majú chuť skúsiť niečo nové. Tvoriť z keramickej hliny, kresliť, maľovať, či nájsť samých seba prostredníctvom arteterapie. Je to možnosť pravidelnej psychohygieny, vnímania prítomného okamžiku, spojenia sa s vlastným vnútrom.


Mgr. Art.  Katarína Vargová                                                       výtvarníčka, certifikovaná arteterapeutka, certifikovaná supervízorka v pomáhajúcich profesiách, lektorka výtvarnej a keramickej tvorby, firemných workshopov a teambuildingov, členka Asociácie slovenských arteterapeutov ASA, supervízorka zapísaná na MPSVaR pod zn. sp. 28347/2020- M_OSSODRZS.


" Skutočná tvorivosť sa vyznačuje intenzívnym uvedomením, stavom zvýšeného vedomia a radosti zo samotného výkonu. Tvorivosť pohlcuje celého človeka. Nevedomie je v jednote s vedomím. Ide o mystický zážitok, keď sa jedinec spojuje s vesmírom a úplná jednota sa strieda s nekonečnou rozmanitosťou. " J.A.Rubin


Možnosť individuálneho externého výpalu v keramickej 50 l peci - cena 50,- eur/ každý výpal/do 1080 °C. / každý výpal trvá 24 hod. /