Čo mi dala arteterapia

Čo mi dala arteterapia

Cítila som sa ako ťažný kôň. Koľko toho ešte unesiem ? Keď som začala mať chmúrne myšlienky, povedala som si , že stačí. Rozhodla som sa niečo robiť, konkrétne cestou arteterapie. Sloboda prejavu na papieri alebo v práci s hlinou ma viedli k vlastnému oslobodeniu od nefunkčných presvedčení získaných z mojej vlastnej minulosti a detstva.

Každá reflexia v rozhovore s Katkou ma viedli hlbšie a hlbšie k vlastnému vnútru, kde tíško čakala moja duša kým ju oslovím.

Keď som konečne porozumela a precítila čo vlastne potrebujem mala som pocit neskutočnej voľnosti. Chce to však veľkú odvahu ponoriť sa do vlastných bolestí. S Katkou to bolo pre mňa  ako v bezpečnom prístave, postupne odpadli všetky obavy a strachy. Pochopila som, že jediná možná cesta je skrz seba, že nemôžem čakať na nejakú spásu. Dôležité však je vybrať si dobrého a láskavého sprievodcu.

Ďakujem.

KláraKeď som išla prvý krát do Ateliéru, vôbec som netušila čo sa bude diať. Kresliť ani maľovať neviem. Ale nejako som cítila, že tam mám ísť. Keď som vošla dnu našla som iný svet. Katka mi bola hneď sympatická, cítila som bezpečie a porozumenie. Zistila som, že sa vôbec necítim. Mala som problémy v práci aj vo vzťahu. Nadalo sa to vydržať.

Postupne som si však začínala uvedomovať seba, svoje pocity. Neskôr chápať súvislosti. Moje srdce a duša sa začali hlásiť o slovo. Prišli potoky sĺz. Postupne som prechádzala transformáciou mojich starých zranení duše. Zvládla som to, som za to šťastná a ďakujem sebe a mojej sprievodkyni.

Zuzka

Čo mi dala arteterapia?
- Nový pohľad na samú seba
- Nový pohľad na svet okolo mňa. Keď porovnám svoj dnešný život s predošlým, zdá sa mi, že žijem v paralelnom vesmíre. Ľudia, objekty aj situácie sú rovnaké, len moje vnímanie sa zmenilo.
- Pochopila som, že to, ako žijem, závisí len odo mňa a mojich rozhodnutí. Mám svoj život vo svojich rukách. Dôsledkom tohto uvedomenia je spokojnosť, sebaistota a pocit šťastia.
- Rôzne výtvarné techniky (podľa môjho vlastného výberu) mi pomohli vizualizovať rôzne vzťahy, situácie a nastavenia. Nie vždy je zobrazovanie jednoduché a priame, niekedy je
dokonca bolestivé, prekvapujúce. Zaujímavé je, že podstata a pravá skutočnosť sa vo
výtvarnom prevedení ukážu. Katka mi pomáha vidieť veci tak, ako ich naozaj mám.
- Hlboké, intenzívne a úprimné rozhovory mi pomohli pozrieť sa na minulosť - v pôvodnej
rodine, vo vzdelávaní, v práci, v priateľstvách a v mojej vlastnej rodine. S Katkinou pomocou
som mnohé dokázala objasniť, prijať, pochopiť aj nanovo uchopiť. Od vzorcov správania,
ktoré ma negatívne ovplyvňovali, sa učím oslobodiť a zvládať rôzne situácie v živote tak, aby boli so mnou v súlade.
- Za najväčší prínos považujem to, že sa postupne učím žiť v úprimnosti a autenticite voči sebe samej a v súlade sama so sebou. Proces učenia je náročný na vnímanie samého seba a rôznych podnetov, ktoré ku mne prichádzajú. Nefunguje zo dňa na deň, ale každý jeden malý krok ma robí silnejšou a vracia ma do môjho vlastného stredu, kde žijem vo svojom autentickom ja. Učím sa nezapínať podvedome fungovanie na autopilota, ale vedome prežívať každý okamih.
- Prešla som s Katkou kus cesty a ešte ma kus cesty čaká. Ďakujem!

Mária