Tvorivý relax - krátkodobé kurzy pre dospelých

Tvorivý relax - kurz keramickej tvorby - 2 x 2 hod.

2 týždne

vrámci prebiehajúcich trojmesačných kurzov v Pondelok 16 - 18 hod. alebo 18.15 - 20.15 hod., ak je voľné miesto. Prípadne v Utorok 9 - 11 hod. alebo v Stredu od 17 - 19 hod. počas roka. Termín absolvovania lekcií je potrebné dohodnúť s lektorkou v dostatočnom časovom predstihu, kvôli dostupnosti voľného miesta.

Na kurzoch sa modeluje , podľa vašich predstáv a nápadov za pomoci lektora, diela do 30 cm To, že ste s hlinou ešte nepracovali nie je prekážkou. S pomocou lektorky to zvládnete. Takéto neformálne stretávanie sa jednotlivcov pri tvorivej činnosti má pozitívny vplyv na duševné zdravie. Podáva sa bylinkový čaj z vlastnoručne zbieraných a sušených bylín alebo kávička.      

Modelovanie 2 hod. + Glazovanie 2hod. / 4hod. / 240 min.

Cena kurzu  je  40,- eur , 1h / 60 min. - 10,- eur

Úhradu kurzu realizujte prosím vopred na č.ú. SK66 8360 5207 0042 0559 3645, uveďte prosím svoje meno.

Kontakt : Katarína Vargová , tel.: 0903 216 372                                               mail : katy.vargova@gmail.com

V cene je zahrnuté: - keramická hlina, - keramické glazúry, - 2x výpal v keramickej peci na každý výrobok, - pracovné pomôcky, - režijné náklady. Cena rešpektuje nevyhnutnosť profesionálneho prístupu.

..........................................................................................................................................

Tvorivý relax - kurz keramickej tvorby - 4 x 2 hod.

4 týždne

vrámci prebiehajúcich trojmesačných kurzov v Pondelok 16 - 18 hod. alebo 18.15 - 20.15 hod., ak je voľné miesto. Prípadne v Utorok 9 - 11 hod. alebo v Stredu od 17 - 19 hod. počas roka. Termín absolvovania lekcií je potrebné dohodnúť s lektorom v dostatočnom časovom predstihu, kvôli dostupnosti voľného miesta.

Na kurzoch sa modeluje , podľa vašich predstáv a nápadov za pomoci lektora, diela do 30 cm To, že ste s hlinou ešte nepracovali nie je prekážkou. S pomocou lektorky to zvládnete. Takéto neformálne stretávanie sa jednotlivcov pri tvorivej činnosti má pozitívny vplyv na duševné zdravie. Podáva sa bylinkový čaj z vlastnoručne zbieraných a sušených bylín alebo kávička.       

Modelovanie + Glazovanie

Cena kurzu je 72,- eur / 8h / 480 min ,                      1h / 60 min. - 9,- eur

Úhradu kurzu realizujte prosím vopred na č.ú. SK66 8360 5207 0042 0559 3645, uveďte prosím svoje meno.

Kontakt : Katarína Vargová , tel.: 0903 216 372                                               mail : katy.vargova@gmail.com

V cene je zahrnuté: - keramická hlina, - keramické glazúry, - 2x výpal v keramickej peci na každý výrobok, - pracovné pomôcky, - režijné náklady. Cena rešpektuje nevyhnutnosť profesionálneho prístupu.

Keramická hlina je bezpochyby úžasný materiál a práca s ňou je relaxačná zároveň. Posilňuje sebavedomie a sebahodnotenie, stimuluje hmatovú citlivosť, pôsobí relaxačne, rehabilitačne, rozvíja tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie, uvoľňuje napätie, stres a uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti.

Ak by ste chceli darovať zážitok z tvorby niekomu blízkemu , môžete mu darovať darčekový poukaz. Darčekový poukaz môžete použiť na niektorý z kurzov, alebo  na nákup autorského diela v Ateliéri, kde nájdete ich široký výber. Po úhrade darčekový poukaz pošlem mailom. 

Objednajte si kurz

Vyplňte všetky potrebné údaje, čo najskôr sa Vám ozvem späť.

Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy