Arteterapia - liečba umením a tvorivosťou

Arteterapia s Katarínou Vargovou    v Ateliéri výtvarného umenia a tvorby.

Podkast o arteterapii, vypočujte si :)

1. Arteterapia je psychoterapeutická liečebná metóda. Cielene a systematicky využíva formy a prostriedky výtvarného umenia s liečebným cieľom. V širšom slova zmysle znamená liečbu umením t.j. výtvarné umenie, hudba, literatúra, pohyb - tanec a dramatické. V užšom slova zmysle je to špeciálna liečebná metóda výtvarným umením, pri ktorej sa pracuje najmä s tvorbou a reflexiou zameranou na proces či produkt. Nie je to však psychoanalýza, tá náleží psychológovi. Jedná sa o zážitkovú, neverbálnu a uvoľňujúcu formu terapie.

Je to terapeutická metóda nápomocná pri rôznych problémoch napr. partnerských či sociálnych vzťahových, úzkostných stavoch, nezvládnutých či potláčaných emóciách, strachoch, psychických traumách, syndróm vyhorenia atď. Teda všade tam kde nám naše emócie, zmýšľanie a konanie bránia vo vlastnej prosperite a celistvosti. Všade tam, kde je potrebné odkryť, pochopiť a uchopiť čo sa mi deje, prečo sa mi to deje a čo s tým môžem urobiť, aby som sa cítil v súlade so sebou.

2.    Je to výnimočná cesta k samému sebe, prostriedok k sebapoznaniu a k odhaleniu skrytých psychických bolestí. Pri arteterapii nie je dôležitý výsledok, ako pri umeleckej tvorbe. Vôbec nie je potrebné, aby človek disponoval výtvarným talentom. Samotný proces je liečivý a často krát oveľa dôležitejší pre autora.

3.    Je to vnútorná výpoveď človeka a teda nič nie je pekné alebo škaredé, dobré alebo zlé. Každé dielo má svoju výpovednú hodnotu a zmysel. Arteterapia rozvíja kreativitu, pomáha rozvoju našej osobnosti, lepšiemu prežívaniu, chápaniu seba a života. Zároveň umožňuje porozumieť svojim vnútorným obrazom, ktoré sa dostávajú von z podvedomia neverbálnym spôsobom.

4.     Takto im vedome môžeme ľahšie porozumieť, vidieť súvislosti s vonkajším svetom a svojím okolím. Je to proces sebapoznania, objavovania túžob, skrytých bolestí, strachov, ale aj svojich hraníc. Život máme len jeden. Určite stojí za to prežiť ho s  radosťou a naplnením, pokiaľ to chceme...

5.    Prostredníctvom rôznych výtvarných techník, metód a farieb nám arteterapia pomáha uvoľniť sa, odhaliť skutočné pocity a emócie. Odstrániť svoje nevedomé presvedčenia, zmierniť či odstrániť traumy, bolesti. Čím podporuje ozdravujúce procesy v nás a umožňuje žiť život pozitívnejšie.

6. Stretnutia prebiehajú individuálne, partnerská terapia alebo v uzavretej skupine max. 8 osôb.

Individuálna arteterapia

Na individuálnu terapiu je potrebné si dohodnúť termín úvodného stretnutia. Stretnutie bude v trvaní 60 min. a vzájomne sa dohodnú všetky potrebné náležitosti. Klient oboznámi terapeuta čo by chcel a potreboval riešiť, na čo potrebuje nájsť odpovede, čo potrebuje vo svojom živote vyladiť alebo nájsť, zažije si priestor, kde bude terapia prebiehať. Terapeut klienta oboznámi s tým čo mu môže ponúknuť a pokúsia sa vzájomne si vytvoriť bezpečný, dôverný a rešpektujúci vzťah. Dohodnú sa na intervale stretávania sa a cene terapie. Stretnutia trvajú približne 1 až 1,5 hod. a cena jedného stretnutia je 45,- eur. Pri deťoch 60 minút. a cena je 30,- eur.

Pomáha najmä pri:

  • rozvoji osobnosti, sebapoznaní
  • v zložitých a stresových životných situáciách
  • psychosomatických ochoreniach
  • depresiách, panických a úzkostných stavoch
  • pri syndróme vyhorenia
  • partnerských a manželských problémoch
  • sociálnej úzkosti ...

Arteterapiu som vyštudovala u skvelej umelkyni, arteterapeutky a matky arteterapie na Slovensku                   Prof.PaedDr. Jaroslavy  Šickovej - Fabrici, akad.sculptor, PhD. Spirituálne - ekologická - existenciálna arteterapia (SEEA) a vzdelávam sa i naďalej :o).

Kontaktný formulár.

Poprosím Vás o krátku správu o sebe a motiváciu, prečo chcete navštevovať kurzy arteterapie. Pokiaľ Vám nevyhovuje písomná forma, môžete mi zatelefonovať na 0903 216 372. Ak už navštevujete psychoterapeuta, poprosím o vzájomnú informáciu  mňa aj vášho psychoterapeuta. Ďakujem.