Arteterapia - liečba umením a tvorivosťou

Arteterapia s Katy Vargovou

1.     Arteterapia v širšom slova zmysle znamená liečbu umením. Je to špeciálna liečebná metóda, pri ktorej sa používajú rôzne druhy umenia. Výraz art therapy pochádza z tridsiatich rokov 20. storočia, ale jej začiatky siahajú až do 18. a 19. storočia.

2.    Je to výnimočná cesta k samému sebe, prostriedok k sebapoznaniu a k odhaleniu skrytých psychických bolestí. Pri arteterapii nie je dôležitý výsledok, ako pri umeleckej tvorbe. Vôbec nie je potrebné, aby človek disponoval výtvarným talentom. Samotný proces je liečivý a často krát oveľa dôležitejší pre autora.

3.    Je to vnútorná výpoveď človeka a teda nič nie je pekné alebo škaredé, dobré alebo zlé. Každé dielo má svoju výpovednú hodnotu a zmysel. Arteterapia rozvíja kreativitu, pomáha rozvoju našej osobnosti, lepšiemu prežívaniu, chápaniu seba a života. Zároveň umožňuje porozumieť svojim vnútorným obrazom, ktoré sa dostávajú von z podvedomia neverbálnym spôsobom.

4.     Takto im vedome môžeme ľahšie porozumieť, vidieť súvislosti s vonkajším svetom a svojím okolím. Je to proces sebapoznania, objavovania túžob, skrytých bolestí, strachov, ale aj svojich hraníc. Život máme len jeden. Určite stojí za to prežiť ho s  radosťou a naplnením, pokiaľ to chceme...

5.    Prostredníctvom rôznych výtvarných techník, metód a farieb nám arteterapia pomáha uvoľniť sa, odhaliť skutočné pocity a emócie. Odstrániť svoje nevedomé presvedčenia, zmierniť či odstrániť traumy, bolesti. Čím podporuje ozdravujúce procesy v nás a umožňuje žiť život pozitívnejšie.

6. Stretnutia prebiehajú individuálne alebo v uzavretej skupine max. 8 osôb. Členovia arteterapeutickej skupiny vzájomne zdieľajú svoje prežívanie, niekedy pokojné či so slzami ale aj smiechom, vždy však v medziach pocitu bezpečia každého jednotlivca.

Pomáha najmä pri:

  • rozvoji osobnosti, sebapoznaní
  • v zložitých a stresových životných situáciách
  • psychosomatických ochoreniach
  • depresiách, panických a úzkostných stavoch
  • pri syndróme vyhorenia
  • partnerských a manželských problémoch

Arteterapiu som vyštudovala u skvelej umelkyni, arteterapeutky a matky arteterapie na Slovensku                   Prof.PaedDr. Jaroslavy  Šickovej - Fabrici, akad.sculptor, PhD. Spirituálne - ekologická - existenciálna arteterapia (SEEA)

Kontaktný formulár.

Poprosím Vás o krátku správu o sebe a motiváciu, prečo chcete navštevovať kurzy arteterapie. Pokiaľ Vám nevyhovuje písomná forma, môžete mi zatelefonovať na 0903 216 372. Ak už navštevujete psychoterapeuta, poprosím o vzájomnú informáciu  mňa aj vášho psychoterapeuta. Ďakujem.