Kurzy 2019/2020

Na kurzy sa môžete prihlasovať priebežne cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Miesto na kurze je potrebné dohodnúť s lektorom v dostatočnom časovom predstihu, kvôli dostupnosti voľného miesta.  V jednej skupine je maximálny počet  10 os. Viac info ku kurzom nájdete v jednotlivých záložkách na hornej lište - KURZY.

Kurzy  2020/2021

Tvorivý relax PONDELOK - kurz tvorby keramiky pre dospelých - 14.9. - 14.12. 2020, 14 týždňov

1. skupina 16 - 18.00 hod. 2. skupina 18.15 - 20.15 hod.               Cena kurzu - 196,- eur

Maximálny počet je 10 osôb v skupine.  Kurz je obsadený.

Tvorivý relax PONDELOK - kurz tvorby keramiky pre dospelých -11. 1.-29. 3. 2021, 12 týždňov 

1. skupina 16 - 18.00 hod.   2. skupina 18.15 - 20.15 hod.               Cena kurzu - 168,- eur

Maximálny počet je 10 osôb v skupine.   Prebieha prihlasovanie.

Tvorivý relax UTOROK - kurz tvorby keramiky pre dospelých - 15.9. -15. 12. 2020   13 týždňov/ kurz je obsadený

Maximálny počet je 10 osôb v skupine.

1. skupina 9.00 - 11.00hod.                                                                 Cena kurzu - 183,- eur

Tvorivý relax UTOROK - kurz tvorby keramiky pre dospelých - 12. 1. -30. 3. 2021  12 týždňov

Maximálny počet je 10 osôb v skupine.

1. skupina 9.00 - 11.00hod.                                                                 Cena kurzu - 168,- eur

Tvorivý relax UTOROK - kurz tvorby keramiky pre dospelých - 6. 4. -29. 6. 2020  14 týždňov

Maximálny počet je 10 osôb v skupine.

1. skupina 9.00 - 11.00hod.                                                                 Cena kurzu - 196,- eur

Tvorivý relax STREDA - kurz tvorby keramiky pre  dospelých - 16.09 - 16.12. 2020    14 týždňov

Maximálny počet je 10 osôb v skupine.                                                                                1. skupina 17.00 - 19.00 hod.                                                            Cena kurzu je 196,- eur.

ARTETERAPIA

Individuálna terapia pre dospelých -1,5 až 2 hod. - termín podľa dohody.

Individuálna terapia pre dieťa - 1 hod.- termín podľa dohody.

pre dospelých v skupine -  12 stretnutí, 17.00 - 18.30 hod.                          Cena 216,- eur

Kurz kresby a maľby 

Štvrtok od 17.00 do 20.00 hod. pre dospelých - 3 hod.

              Kontaktný formulár.                         Vyberte si deň a čas kurzu. Do správy uveďte termín konania kurzu.