Kurzy 2019/2020

Na kurzy sa môžete prihlasovať priebežne cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Miesto na kurze je potrebné dohodnúť s lektorom v dostatočnom časovom predstihu, kvôli dostupnosti voľného miesta.  V jednej skupine je maximálny počet  10 os. Viac info ku kurzom nájdete v jednotlivých záložkách na hornej lište - KURZY.

Kurzy 2019 / 2020

Tvorivý relax PONDELOK - kurz tvorby keramiky pre dospelých - 9. 9. - 9. 12. - 14 týždňov

1. skupina 16 - 18.00 hod. 2. skupina 18.15 - 20.15 hod. Cena kurzu - 196,- eur

Kurz je obsadený.

Tvorivý relax PONDELOK - kurz tvorby keramiky pre dospelých -13. 1.-30. 3. 2020 12 týždňov 

1. skupina 16 - 18.00 hod.   2. skupina 18.15 - 20.15 hod. Cena kurzu - 168,- eur

Prebieha prihlasovanie cez kontaktný formulár.

Tvorivý relax PONDELOK - kurz tvorby keramiky pre dospelých - 6. 4.- 29. 6. 2020 12 týždňov

1. skupina 16 - 18.00 hod. 2. skupina 18.15 - 20.15 hod. Cena kurzu - 168,- eur

Prebieha prihlasovanie cez kontaktný formulár.

Tvorivý relax UTOROK - kurz tvorby keramiky pre dospelých - 10.9. - 1. 10. - 4 týždne

1. skupina 9.00 - 11.00hod. Cena kurzu - 68,- eur


Tvorivý relax STREDA - kurz tvorby keramiky pre  dospelý + dieťa - 17.00 - 18.30 hod.

Maximálny počet je 10 osôb v skupine.                                                                        Cena 1 vstupu - 25,- eur pre 1 dospelý + 1 dieťa do 13r.

ARTETERAPIA

Individuálna terapia pre dospelých -1,5 až 2 hod. - termín podľa dohody.

Individuálna terapia pre dieťa - 1 hod.- termín podľa dohody.

pre dospelých v skupine -  12 stretnutí, 17.00 - 18.30 hod. Cena 216,- eur

Kurz kresby a maľby 

Štvrtok od 17.00 do 20.00 hod. pre dospelých - 3 hod.

              Kontaktný formulár.                         Vyberte si deň a čas kurzu. Do správy uveďte termín konania kurzu.