Kurzy 2019

Na kurzy sa môžete prihlasovať priebežne cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Miesto na kurze je potrebné dohodnúť s lektorom v dostatočnom časovom predstihu, kvôli dostupnosti voľného miesta.  V jednej skupine je maximálny počet  10 os. Viac info ku kurzom nájdete v jednotlivých záložkách na hornej lište.

Tvorivý relax PONDELOK - kurz tvorby keramiky pre dospelých7. 1.  -  25. 3.   12 týždňov

1. skupina 16 - 18.00hod.

2. skupina 18.15 - 20.15 hod

cena kurzu - 168,- eur

Tvorivý relax PONDELOK - kurz tvorby keramiky pre dospelých - 1. 4. - 24. 6. 12týždňov

1. skupina 16 - 18.00hod.

2. skupina 18.15 - 20.15 hod

Tvorivý relax UTOROK - kurz tvorby keramiky pre dospelých - 5. 2. - 5. 3. - 4 týždne

1. skupina 9.00 - 11.00hod.

cena kurzu - 68,- eur

Tvorivý relax UTOROK - kurz tvorby keramiky pre dospelých - 12.3. - 2. 4. - 4 týždne

1. skupina 9.00 - 11.00hod.

cena kurzu - 68,- eur

Tvorivý relax STREDA - kurz tvorby keramiky pre  dospelý + dieťa - 17.00 - 18.30 hod.

Maximálny počet je 10 osôb v skupine.                                                                        Cena 1 vstupu - 25,- eur pre 1 dospelý + 1 dieťa do 13r.

              Kontaktný formulár.                         Vyberte si deň a čas kurzu. Do správy uveďte termín konania kurzu.