Kurzy 2023 / 2024

Na kurzy sa môžete prihlasovať priebežne cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Miesto na kurze je potrebné dohodnúť s lektorom v dostatočnom časovom predstihu, kvôli dostupnosti voľného miesta.  V jednej skupine je maximálny počet  10 os. Viac info ku kurzom nájdete v jednotlivých záložkách na hornej lište - KURZY.

AKTUÁLNY !

Tvorivý relax PONDELOK                keramická tvorba pre dospelých

08.01. - 08.04. 2024                           13 týždňov

1. skupina 16 - 18.00 hod. 

2. skupina 18.15 - 20.15 hod.                         

Cena kurzov - 247,- eur.                    Maximálny počet je 10 osôb v skupine.

NOVÝ !

Tvorivý relax PONDELOK                keramická tvorba pre dospelých

15.04. - 24.06. 2024                                 11 týždňov
 
Cena kurzov - 209,- eur. 

Maximálny počet je 10 osôb v skupine



AKTUÁLNY !

Tvorivý relax UTOROK                     keramická tvorba pre dospelých

09.01. - 02.04. 2024                        13 týždňov

1. skupina  9 - 11 hod.                                    

Cena kurzu - 247,- eur.                      Maximálny počet je 10 osôb v skupine.

Tvorivý relax UTOROK                     keramická tvorba pre dospelých

09.04. - 25.06. 2024                        12 týždňov

Cena kurzov - 228,- eur. 

Maximálny počet je 10 osôb v skupine



AKTUÁLNY !

Tvorivý relax STREDA                      keramická tvorba pre dospelých

07.02. - 27.03. 2024                        8 týždňov

1. skupina 17.00 - 19.00hod.                       

Cena kurzu je 160,- eur.                    Maximálny počet je 10 osôb v skupine.

NOVÝ !

Tvorivý relax STREDA                       keramická tvorba pre dospelých

03.04. - 05.06. 2024                          8 týždňov

Cena kurzov - 160,- eur.                   Maximálny počet je 10 osôb v skupine



ARTETERAPIA

Individuálna terapia pre dospelých -1,5 až 2 hod. - termín podľa dohody.

Individuálna terapia pre dieťa - 1 hod.- termín podľa dohody.


Kurz kresby a maľby 

Štvrtok od 17.00 do 20.00 hod. pre dospelých - 3 hod. / momentálne neprebieha /

              Kontaktný formulár. 

Vyberte si deň a čas kurzu. Do správy uveďte termín konania kurzu.