Tvorivý zážitok - modelovanie keramiky 

Prečo je práca , alebo v prípade detí skôr hra s keramickou hlinou prospešná ? 

Hlina je bezpochyby úžasný materiál. Od nepamäti fascinovala človeka a viedla ho k tvorbe. Dotyk zo zemou, hlinou obľubujú najmä deti. Akoby cítili čo je pre nich dobré, čo buduje a podporuje ich zmysly. Prináša to zo sebou pocity zašpinenia, tvarovania, formovania, dotyku, haptický zážitok.

Najmä v dnešnej počítačovej a informačnej ére psychológovia upozorňujú na to, že deti v mladšom školskom veku , nie len pod vplyvom počítačov , nie sú často schopné rozlíšiť čo je realita a čo fikcia. Často nechápu, že život nie sú len obrázky bežiace na obrazovke. Ale, že život je plastický, že všetko v ňom má svoj reálny trojdimenzionálny tvar a vrhá aj svoj tieň.

Práca s hlinou:

  • prinavracia stratenú trojrozmernosť
  • vytvára vzťah a úctu k manuálnej práci
  • rozvíja predstavivosť a buduje haptické autentické zážitky
  • posilňuje sebavedomie a sebahodnotenie
  • pôsobí relaxačne a rehabilitačne
  • rozvíja jemnú motoriku a stimuluje hmatovú citlivosť
  • rozvíja emočné stránky osobnosti
  • uvoľňuje napätie, stres a uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti.

Pohľad na dieťa, keď vezme do rúk svoj vlastný výtvor a v tvári má výraz absolútnej radosti a úžasu je fascinujúci.