Arteterapia v skupine

Stretnutia sa budú konať jedenkrát do týždňa vo štvrtok vždy od 17 do 19 hod.               Je potrebné sa prihlásiť  cez formulár, ak Vám nevyhovuje písomná forma, možete telefonicky.  Začiatok: marec 2019.

Počet prihlásených v skupine môže byť 6 až 8 ľudí. Skupina je po vytvorení uzavretá. Je tak preto, že členovia si  budujú postupne vzájomnú dôveru, kde prebieha proces poznávania emócií, odkrývania pocitov a nadobúdania nových postojov. Nie je teda možné vstúpiť do už rozbehnutej skupiny, ktorá je v procese, tvorí a odhaľuje zákutia duší. Členovia arteterapeutickej skupiny vzájomne zdieľajú svoje prežívanie, niekedy pokojné či so smiechom, ale aj so slzami. Vždy však v medziach pocitu bezpečia každého jednotlivca. Skupinu vedie arteterapeutka a výtvarníčka Katy Vargová.

Každé stretnutie začína úvodom do témy, samotnou tvorbou a napokon rozhovorom s autorom , arteterapeutom a artefaktom či vzájomným zdieľaním skupiny. Častokrát prežívame rovnaké alebo podobné situácie, problémy, vieme si dať vzájomne asociácie i spätnú väzbu. Uvoľňuje nám to vnútorné pnutie, keď počujeme a vidíme, že iní ľudia tiež riešia a vyrovnávajú sa s podobnými situáciami.

CENA za jeden vstup v skupine - stretnutie : 20,- EUR ( 2 až 2,5hod. tvorby a rozhovorov, materiál a občerstvenie je v cene). Počet stretnutí je 15 v prvej sérii.         

Čo nás čaká :

postupne budeme spoznávať seba, odkrývať vnútorné vzorce správania, ktoré nami vládnu, budeme objavovať vnútornú silu. Budeme pracovať s emóciami ako je hnev, smútok, úzkosť, prázdnota, strach, obava zo zlyhania či radosť a spokojnosť... Postupne sa ich naučíme zvládať, aby nám nevládli, ale aby sme ich vedeli prijímať. Uvoľňovať svoje bloky, o ktorých častokrát ani nevieme. Budeme sa venovať vzťahom partnerským, rodičovským, kolegiálnym... Spoznáme sa so všetkými svojimi časťami osobnosti, každý bude počúvať svoje vnútro a pracovať postupne so svojimi strachmi. Je to možnosť ako pravdivo komunikovať so sebou, aby mohol byť náš život naplnený radosťou a nie pocitmi úzkosti, ktoré nám často bránia žiť plnohodnotný život. Pokúsime sa prijať seba samého a tak vziať život do vlastných rúk.

Kontaktný formulár.

Poprosím Vás o krátku správu o sebe a motiváciu, prečo chcete navštevovať kurzy arteterapie. Pokiaľ Vám nevyhovuje písomná forma, môžete mi zatelefonovať na 0903 216 372.