Tvorivé hranie pre deti

Keramika - hra , tvorba , relax

Tvorivý relax - individuálny kurz .                           pre  1 dospelý + 1 dieťa do 13r.                                            

Kurz vedený profesionálnym lektorom, teda lektor + klient

1.  termín : modelovanie 60 min.  
 Cena : 40,- eur / 60 min./ dospelý 25,- eur, dieťa - 15,- eur / + 2 dieťa 10,- eur   2. termín : glazovanie 60 min. 
 Cena : 40,- eur / 60 min./ dospelý 25,- eur, dieťa - 15,- eur /+ 2 dieťa 10,- eur

Termín kurzu a počet lekcií sa stanoví po dohode s lektorkou telefonicky 0903 216 372.

V cene je zahrnuté: keramická hlina, keramické glazúry, 1x výpal v keramickej peci na každý výrobok, pracovné pomôcky, režijné náklady, tzn. rešpektuje nevyhnutnosť profesionálneho prístupu.  ..............................................................................................................................

Tvorivý relax - kurz keramiky v skupine .      

dospelí + deti

V prípade vytvorenia skupiny dospelí + deti / min. počet 3 dospelí + 3 deti na otvorenie kurzu, vhodné pre deti od 6 - 7r.  
1. termín : Modelovanie 60 min.                                                                            je cena kurzu 1 dospelý + 1 dieťa  - 30,- eur / 60min. / dospelý - 20,- eur + 1 dieťa 10,- eur +  2 dieťa 7,-eur                                                                                2. termín : glazovanie 60 min. 

 je cena kurzu 1 dospelý + 1 dieťa - 30,- eur / 60min./ dospelý - 20,- eur + 1 dieťa 10,- eur + 2 dieťa 7,-eur   

      

Katarína Vargová                                                                                                 tel. 0903 216 372, mail : katy.vargova@gmail.com

V cene je zahrnuté: keramická hlina, keramické glazúry, 2x výpal v keramickej peci na každý výrobok, pracovné pomôcky, režijné náklady, tzn. rešpektuje nevyhnutnosť profesionálneho prístupu.

Kurz keramiky pre deti .                                              od 6 do 13 rokov

V prípade vytvorenia skupiny min. 6 detí / na otvorenie kurzu  / je cena kurzu 1 dieťa - ,- eur / 60min.

Kurz môže byť jednorazový napr. 1 hod. modelovanie + 1 hod. glazovanie  / podľa počtu vytvorených dielok /, alebo viac termínov. Termín kurzu a počet lekcií sa stanoví po dohode s lektorkou.

Katarína Vargová                                                                                                  tel. 0903 216 372,  mail : katy.vargova@gmail.com                         

V cene je zahrnuté: keramická hlina, keramické glazúry, 1x výpal v keramickej peci na každý výrobok, pracovné pomôcky, režijné náklady, tzn. rešpektuje nevyhnutnosť profesionálneho prístupu.

Ak máte otázky, prosím kontaktujte ma.

Kontaktný formulár

Prečo je práca , alebo v prípade detí skôr hra s keramickou hlinou prospešná.

Hlina je bezpochyby úžasný materiál. Od nepamäti fascinovala človeka a viedla ho k tvorbe. Dotyk zo zemou, hlinou obľubujú najmä deti. Akoby cítili čo je pre nich dobré, čo buduje a podporuje ich zmysly. Prináša to zo sebou pocity zašpinenia, tvarovania, formovania, dotyku, haptický zážitok.

Najmä v dnešnej počítačovej a informačnej ére psychológovia upozorňujú na to, že deti v mladšom školskom veku , nie len pod vplyvom počítačov , nie sú často schopné rozlíšiť čo je realita a čo fikcia. Často nechápu, že život nie sú len obrázky bežiace na obrazovke. Ale, že život je plastický, že všetko v ňom má svoj reálny trojdimenzionálny tvar a vrhá aj svoj tieň.

Práca s hlinou:

  • prinavracia stratenú trojrozmernosť
  • vytvára vzťah a úctu k manuálnej práci
  • rozvíja predstavivosť a buduje haptické autentické zážitky
  • posilňuje sebavedomie a sebahodnotenie
  • pôsobí relaxačne a rehabilitačne
  • rozvíja jemnú motoriku a stimuluje hmatovú citlivosť
  • rozvíja emočné stránky osobnosti
  • uvoľňuje napätie, stres a uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti.
  •                                                                -J.Šicková

Pohľad na dieťa, keď vezme do rúk svoj vlastný výtvor a v tvári má výraz absolútnej radosti a úžasu je fascinujúci.

Ak by ste chceli darovať zážitok z tvorby niekomu blízkemu , môžete mu darovať darčekový poukaz, ktorý na základe Vami vybraného kurzu alebo vo forme peňažnej hodnoty Vám pripravím a následne po úhrade pošlem mailom.

Objednajte si kurz.

Vyplňte všetky potrebné údaje, čo najskôr sa Vám ozvem späť.

Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy